Schéma vyšetření

Pomocná a laboratorní vyšetření
(CT, NMR, EMG, oční pozadí, metabolický skríning v séru a v moči, atd.)
Vyšetření mitochondriálních funkcí ve vzorcích pacienta
(svalová biopsie, jaterní biopsie, kultivované fibroblasty, atd.)

Biochemická vyšetření (aktivity mitochondriálních komplexů, množství a složení komplexů, spotřeba kyslíku, atd.)

Genetická vyšetření (nejčastější mutace v mtDNA, delece mtDNA, množství mtDNA) Histologická vyšetření (histologie, enzymová histochemie, imunohistochemie, elektronová mikroskopie, atd.)