Odborné ambulance

Klinickou péči o pacienty s mitochondriálním onemocněním a s dalšími metabolickými oněmocněními zajišťují lékaři Kliniky dětského a dorostového lékařství:

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. - jzem@lf1.cuni.cz
doc. MUDr.Tomáš Honzík, Ph.D. - Tomas.Honzik@vfn.cz
doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D. - Martin.Magner@vfn.cz

 

Ordinační hodiny:

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc

objednávejte se telefonicky na tel. čísle: +420 22496 7669, 7670

  • pondělí   8.00 - 12.00 budova E1b, 2. patro
  • úterý     13.00 - 16.00 budova E1a, přízemí
  • čtvrtek    8.00 - 12.00 budova E1a, přízemí

 

doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD

objednávejte se telefonicky na tel. čísle: +420 22496 7669, 7670

  • úterý   8.00 - 12.00 budova E1a, přízemí
  • pátek   8.00 - 12.00 budova E1a, přízemí 

objednávejte se telefonicky na tel. čísle: +420 22496 7792 nebo emailem: Tomas.Honzik@vfn.cz

  • středa   9.00 - 12.00 budova E3a, přízemí

 

doc. MUDr. Martin Magner, PhD

objednávejte se emailem: Martin.Magner@vfn.cz

  • úterý    9.00 - 12.00 budova E3a, přízemí