Odběr materiálu

Přehledně shrnuté informace o odběru a transportu biologického materiálu do laboratoře jsou k dispozici zde.

Odběr bukálního stěru pro molekulárně-genetická vyšetření

Pacient by cca 1 hod před odběrem vzorku bukálního stěru neměl nic jíst (popř. žvýkat), pít a provádět ústní hygienu. Pokud pacient jedl nebo pil je nezbytné, aby si před odběrem vypláchl ústa vodou. Pracovník, který provádí odběr, si připraví jeden odběrový tampon (např. Whatman’s Sterile Omni Swab) a 1 mikrozkumavku (1,5 ml), která je označena identifikačními údaji pacienta. Odběr je nutné provádět v rukavicích. Odběrové tyčinky se dotýká pouze na konci, který neobsahuje stěrový tampon. Stěrový tampón vloží do úst pacienta a důkladně jím otírá (5-6x, cca 10 sec) bukální sliznici dutiny ústní (vnitřní strany tváří) a záhyby mezi dásněmi pohybem dopředu a dozadu. Je vhodné vyvíjet odběrovým tampónem mírný tlak na povrch sliznice. Ihned po odběru se odběrový tampon vloží do připravené mikrozkumavky a uvolní se z odběrové tyčinky (v případě Whatman’s Sterile Omni Swab stlačením konce odběrové tyčinky, který je mimo mikrozkumavku). Doporučujeme nechat mikrozkumavku s odběrovým tamponem krátce otevřenou při pokojové teplotě, aby mírně oschla vlhkost ze slin. Poté je zkumavka uzavřena a co nejdříve doručena do laboratoře při pokojové teplotě. V případě, že není možné doručit vzorek do laboratoře krátce po odběru, je nutné jej skladovat při -20°C.

Odběr kůže pro založení kultury fibroblastů

Odběr kůže se provádí sterilně (bez lokálního anestetika) z vhodného místa ( obvykle vnitřní strana levé paže, u velmi malých dětí je možno odběr provést z místa nad řezem pro odběr svalu) a povrch se před odběrem desinfikuje pouze 70% ethanolem (2x20ml) a nechá se odpařit . Poté místo odběru opláchneme aqua pro injectione (2x20ml) a necháme uschnout. Optimální velikost odebrané tkáně pro napěstování dostatečného množství kožních fibroblastů je 5x3x1-2 mm zasahující do škáry (v pokožce fibroblasty nejsou). Odebraný preparát se přemístí do nádobky se sterilním médiem. Zkumavku se sterilně odebranou tkání dopravujeme chráněnou před vniknutím prachu překrytím víčka (aluminiovou fólií, sáčky). Je-li přepravována na větší vzdálenost, chraňte ji také vhodným obalem před mechanickým poškozením a poškozením vlivem extrémních teplot (nesmí zmrznout!).

Odběr svalu

Naše laboratoř dává přednost biopsii otevřenou metodou v celkové anestézii, místo odběru m.tibialis anterior. Na všechna vyšetření je třeba odebrat 150-200 mg tkáně ( což jsou asi 2 kousky o rozměru 10x6x5mm).V případě, že je patrné, že svalovina je prorostlá nebo fibrózní, je třeba odebrat tkáně více.

Odebraný sval položíme na gázu zvlhčenou fyziologickýcm roztokem, aby nedošlo k vysychání tkáně. Vzorek pokud možno ihned pinzetou přemístíme do suché plastové nádobky (zkumavka, eppendorfka) označené štítkem se jménem dítěte, rodným číslem, datem odběru a typem tkáně. Zkumavku ihned umístíme do termosky, která byla naplněna ledem a termosku transportujeme k nám do laboratoře (transport by neměl trvat déle než 1 hodinu). V případě, že by transport materiálu trvalo déle než 1 hodinu, biopsii lze domluvit na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK na tel. čísle +420 22496 7792 (doc. MUDr. T.Honzík, Ph.D.).

Odběr tkání po úmrtí

Pitvu dítěte s podezřením na mitochondriální onemocnění je třeba provést do 2 hod. po úmrtí z důvodu odběru tkání pro biochemická a molekulární vyšetření. 

Doporučujeme odebrat tyto tkáně:

  1. sval (a m.tibialis anterior, m.deltoideus, bránice - v případě, že je patrné, že svalovina je prorostlá nebo fibrózní, je třeba odebrat tkáně více)
  2. srdce z apicální části
  3. játra
  4. mozek (frontální kůra a bazální ganglia)

Z každé tkáně je třeba odebrat minimálně 500 mg ve více kouscích (cca 3-5kousků á 0,5cmx0,5cmx0,5 cm).

Odebrané kousky tkáně položíme na gázu zvlhčenou fyziologickým roztokem, aby nedošlo k vysychání tkáně. Vzorek pokud možno ihned zamrazíme v tekutém dusíku ( tzn samotný kousek tkáně hodíme do termosky s tekutým dusíkem, cca po 1 min zbělá). Poté tkáň pinzetou umístíme do suché plastové nádobky (zkumavka, eppendorfka) označené štítkem se jménem dítěte, rodným číslem, datem a hodinou odběru a typem tkáně. Zkumavku ihned umístíme do jiné termosky, která byla naplněna suchým ledem (zmražený CO2). Termosku transportujeme k nám do laboratoře. Pokud by se transport neuskutečnil ihned po odběru, je třeba vzorek zmražené svalové tkáně umístit do mrazáku –80°C. Důležité je, aby již jednou zmražená tkáň při další manipulaci nerozmrzla.

V případě, že není k dispozici tekutý dusík, postupujeme následovně:
Nejdříve si připravíme mrazící směs: do termosky umístíme několik větších kousků suchého ledu a ty zalejeme ethanolem/lihobenzinem (začne bublat a kouřit).

Odebrané tkáně umístíme do suché plastové nádobky (zkumavky, eppendorfky, tabletovky) označené štítkem jménem dítěte, rodným číslem, datem a hodinou odběru a typem tkáně (štítek je nejlépe nadepisovat obyčejnou tužkou, lihové a inkoustové tužky se v chladící směsi smažou). Nádobku s tkání vložíme do mrazící směsi.

Až tkáně zmrznou (cca 5 min), umístíme nádobky do nového suchého ledu a ihned transportujeme, nebo do doby transportu umístíme do mrazáku -80°C.

V případě, že nelze zajistit pitvu do 2 hod od úmrtí dítěte, je třeba odebrat do 2 hod alespoň vzorek kůže na kultivaci fibroblastů (viz výše), a vzorky svalu a jater přímo na oddělení. Zamražení vzorků je stejné (viz výše).

V den transportu nás, prosím, kontaktujte ráno na tel.čísle: +420-224967748, +420-224967749