Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch

Vítejte

na stránkách naší laboratoře, kde se Vám pokusíme přiblížit problematiku mitochondriálních onemocnění. Neopomeneme přiblížit, co je to mitochondrie, co je to mitochondriální dědičnost, jak se diagnostikují mitochondriální onemocnění, co jsou jejich příčiny atd. Obsah stránek je zaměřen jak na odborníky, tak i širokou veřejnost a věříme že Vám dobře poslouží.

Kompletní informace o službách nabízených Laboratoří pro studium mitochondriálních poruch neleznete také v aktuální verzi laboratorní příručky (zde).

Formuláře žádanek o laboratorní vyšetření a informovaných souhlasů najdete ve složce Ke stažení

Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch je akreditována podle normy ČSN ISO 15189:2013 (viz osvědčení o akreditaci).