Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, Budova E4, 2. patro
tel.: +420 224967748, 224967749, email: mitolab@lf1.cuni.cz